כריתת עצים

בשנים האחרונות גברה המודעות הציבורית לחשיבות של העצים הבוגרים וההיסטוריים הפזורים ברחבי הארץ. אך על אף המודעות וההכרה בחשיבות העצים עדיין יש אנשים וגורמים שונים שידם קלה על ההדק ובהנפת גרזן הם כורתים עצים קיימים. החוק בישראל אינו מאפשר לכרות עצים וכריתת עצים ללא רישיון היא עבירה פלילית. כדי להימנע מעבירה על החוק יש להכיר היטב מושגים בסיסיים בתחום כריתת העצים

חוק פקודת היערות הוא חוק שירשנו מהמנדט הבריטי, חוק שמטרתו היא להגן על העצים. לפי החוק קיימים בישראל כשבעים מינים של עצים מוגנים שאסור לכרות או להעביר אותם ממקום למקום ללא קבלת רישיון מפקיד היערות המורשה.

תיקון 89 הוא תיקון לחוק היערות מרחיב את מספר העצים האסורים בכריתה. תיקון החוק קובע כי כל עץ שגובהו לפחות שני מטר והקוטר של הגזע שלו הוא לפחות עשרה סנטימטר נכלל בחוק העצים המוגנים האסורים בכריתה. למעשה, תיקון 89 מגדיר כמעט את כל העצים בארץ כעצים האסורים בכריתה, עצים שכדי לכרות אותם או להעביר אותם ממקום למקום יש צורך באישור מיוחד.

פקידי היערות הם הפקידים האחראיים על ההגנה על העצים מטעם הקרן הקיימת לישראל. הם הפקידים המורשים לתת אישורים לכריתת עצים. בכל הארץ, כמעט בכל מחוז, נמצאים פקידי היערות והם הממונים בטיפול בבקשות לכריתה או להעברת עצים.

בקשת רישיון – כל מוסד או כל אדם המעוניין לכרות או להעביר עץ ממקום גידולו או גם לבצע עבודת פיתוח בקרבת העצים, חייב להגיש בקשה לכריתה או להעברה של העץ. את הבקשה יש להגיש לפקיד היערות הממונה במחוז שבו נמצא העץ. פקיד היערות בוחן את הבקשה ובתוך עשרים ואחד יום עליו להשיב תשובה האם הוא מאשר את כריתת העץ או לא.

הגשת ערר על החלטת פקיד היערות – לאחר קבלת תשובה מפקיד היערות רשאי כל אדם להגיש ערר על ההחלטה. את הערר יש להגיש לפקיד היערות הארצי של הקרן הקיימת. אם ירצה המוסד או האדם לערער על החלטת פקיד היערות הארצי מטעם הקרן הקיימת לישראל, הוא יוכל להגיש ערר נוסף לפקיד היערות הארצי במשרד החקלאות.

ערך חליפי- חוק פקודת היערות קובע כי פקיד היערות יאשר כריתה או העברה של עצים רק לאחר שהונחה דעתו כי במקום העץ שנעקר יינטעו עצים מסוג אחר בכמות ובאיכות שייקבע פקיד היערות. מתן הרישיון לכריתת העץ מותנה בערך חליפי של העצים באתר. פקיד היערות מעריך את ערכו של העץ לפי גורמים כלכליים, אסתטיים, סביבתיים, נופים, היסטוריים, אישיים ועוד. חשוב לציין כי הערך החלופי היה רק בעצים שיחליפו את העץ שנכרת ולא במונחים כספיים.

אכיפה ופיקוח – בכל מקרה של כריתת העצים יכול כל אזרח לעצור את הכריתה ולבקש מהכורת להראות לו את הרישיון לכריתת העץ. אם לא יראה האזרח את הרישיון הוא יכול לפנות ליחידת הפיקוח של הקרן קיימת לישראל, לפיקוח העירוני או למשטרה. בכל הרשויות המקומיות כאשר מתקבלת תלונה על כריתת עץ, יחידות הפיקוח מגיעות במהרה ומצליחות במקרים רבים לעצור את כריתת העץ.

כורת זהו בעל המקצוע המבצע בפועל את כריתת עצים בארץ. כדי לבצע את כריתת העצים חייב הכורת להיות מצויד בתעודות המאשרות לו לכרות עצים ובציוד מתאים. תקנות אלו לבאות להבטיח כי כריתת העץ או העברתו תיעשה בדרך המקצועית והטובה ביותר לעץ ולאדמה.

חברת ספיידר כריתת עצים מציעה שירותים באזורים הבאים:

כריתת עצים בשרון , כריתת עצים ברעננה , כריתת עצים בהרצליה , כריתת עצים ברמת השרון , כריתת עצים בתל אביב , כריתת עצים בכפר סבא , כריתת עצים בהוד השרון , כריתת עצים בפתח תקוה , כריתת עצים בראש העין , כריתת עצים בנתניה